Bokbasen

Bokbasen

Stand: H:13, H:16
E-post: post@bokbasen.no
Telefon: 23 35 89 50

Bokbasen leverer et bredt spekter av tjenester til alle deler av litteratur-Norge. Våre produkter tar utgangspunkt i Den norske Bokdatabasen – den mest oppdaterte katalogen over alle bokutgivelser i Norge – og skaper infrastruktur for nye digitale løsninger i forlag, bokhandel, bibliotek og skole.