Axiell

Axiell

Stand: E:30
E-post: axiellno@axiell.com
Telefon:

Axiell leverer tjenester til biblioteker, skoler, arkiver, museer og myndigheter med teknisk avanserte og innovative løsninger som utvikles i nært samarbeid med kunder i 55 land.

Over 3000 bibliotekorganisasjoner med tusenvis av filialer benytter Axiell biblioteksstyringssystem og Axiell Arena, et verktøy for det virtuelle bibliotek. Systemene for arkiv, bibliotek og museer brukes av mer enn 3400 kulturinstitusjoner over hele verden.

Dessuten benytter mer enn 3000 skoler et Axiell-system.

Axiell Group har sitt hovedkontor i Lund og mer enn 320 ansatte på 26 kontorer i Sverige, Norge, Australia, Abu Dhabi, Canada, Danmark, Finland, Frankrike, Tyskland, Nederland, New Zealand, Storbritannia og USA. Sammen utgjør vi en av verdens største selskaper innen disse sektorene.

WeLib – SKOLEBIBLIOTEKET SOM BLIR MED ELEVEN HJEM

WeLib er en medienøytral samlingsplass for skolebibliotekets ressurser og alt pedagogisk materiale som finnes lokalt på skolen. WeLib kan kortfattet beskrives som et sosialt, tilgjengelig skolebibliotek med fokus på læring. Tjenesten har stort fokus på å håndtere digitale ressurser ettersom bruken av digitale verktøy er svært utbredt innen det nordiske skolemarkedet.