Atea

Atea

Stand: E:03
E-post: skole@atea.no
Telefon:

For å takle utfordringene i skolesektoren de kommende årene, må teknologi og pedagogikk spille godt sammen. Ateas har som mål å bidra sterkt til at skoler og utdanningsinstitusjoner tar i bruk teknologi på riktig måte. Vi skal bidra til at teknologien gjør det enklere for lærerne å modernisere pedagogikken og tilpasse undervisningen til hver enkelt elev.

Norske barn må bli rustet til fremtidens arbeidsliv. Det er store teknologigap på hjemmefronten. Noen har smarttelefon, nettbrett og PC, mens andre har ingenting. Skolen kan være arenaen som visker ut disse skillene i digital kompetanse.

Derfor er det ikke teknologer som styrer vår satsing innen skole- og utdanningsteknologi, men pedagoger som forstår hvilke problemer teknologien skal løse.

De har gitt oss mantraet rådgivningplanleggingimplementering og pedagogisk trening.
Det er dette vi ønsker å bygge med IT.