Aski Raski

Aski Raski

Stand: J:12
E-post: askiraski@askiraski.no
Telefon: +47 415 01 046

Aski Raski er et nettbasert verktøy for intensiv lesetrening, og er basert på professor Torleiv Høiens teorier for hva som er normal leseutvikling. Elever av Aski Raski lærer teknikken å lese gjennom trening i å høre, finne, skrive og lese enkeltord. I Aski Raski blir enkeltord brutt ned til én og én lyd som settes sammen til stavelser og ord. Slik blir elevene gode til å uttale både lyder og ord hurtig og rett.

Aski Raski er like nyttig i bruk på barneskoler som i voksenopplæring og norskundervisning for alle nye innbyggere i landet vårt. Programmet er enkelt å bruke, og lagt opp for at elevene selv skal kunne finne frem og løse oppgaver, både på skolen og hjemme.

I 2017 lanseres den nye versjonen av Aski Raski. Programmet er nå nettbasert, og er tilpasset både smarttelefoner, nettbrett, datamaskiner og storskjermer. I løpet av kun ti minutter kan elevenes tekniske leseferdigheter kartlegges slik at lesetreningen kan tilpasses den enkelte elevens behov. Læreren kan følge med på elevens fremgang i programmet, som også gir veiledning og forslag til hva eleven bør trene mer på. Gjennom variasjon av oppgaver, belønninger som stjerner og umiddelbar bekreftelse på om oppgaver er riktig besvart, vil elever oppleve motivasjon og fremgang.