Advania

Advania

Stand: B:02
E-post: Mona.Hoksvold@advania.no
Telefon: 81558040

Advania er et nordisk IT-selskap fordelt på 23 lokasjoner i Sverige, Island, Norge, Danmark og Finland. Vi hjelper våre kunder med å forbedre ytelse med nyskapende bruk av tilgjengelige IT-plattformer og -tjenester.

 

Advania Skolepartner – med pedagogikken i sentrum

Med pedagogisk erfaring og engasjement for læring bidrar Advania Skolepartner til digitalt løft i skolen. Advania Skolepartner tilrettelegger for økte digitale ferdigheter hos lærere samtidig som vi leverer gode fysiske og digitale undervisningsmatriell og læringsmiljø. Sammen utvikler vi Norges viktigste rom!

Når en skole skal digitaliseres må det utgå fra elevene i klasserommet og skolens pedagogiske plattform. Først når vi kjenner disse behovene kan vi gi råd om gode valg av eksempelvis maskinvare, skytjenester eller apper.

 

Vår modell for digital kompetanse er basert på fire hjørnesteiner:

  • Håndtere – strategier for å kunne håndtere den digitale informasjonsflyten på en god måte.
  • Dele – kunnskap om opphavsrett, etikk, sikkerhet og integritet på nett.
  • Skape – ferdigheter og metoder for å skape, kommunisere og uttrykke seg kreativt ved hjelp av digitale verktøy.
  • Forstå – programmering og forståelse av hvordan digitalisering påvirker utviklingen av samfunnet.

Gjennom disse får læreren verktøy til å møte de grunnleggende ferdighetene for digital kompetanse utfra det enkelte fagets behov, samtidig som det digitale kan bli et verktøy for dybdelæring og være en plattform for tverrfaglige samarbeidsformer.

Er du nysgjerrig og vil vite mer om hvordan du kan integrere digitale arbeidsmåter i din undervisning?
Kontakt oss, så deler vi gjerne!