Hvordan bør AI brukes innen dagens og fremtidens utdanning?

Leder- og skoleutviklingssporet

2019-11-27 13:00 – 14:00

Sal 7

Kunstig intelligens, også kjent på både engelsk og norsk som Artificial Intelligens, eller bare AI, er i ferd med å infiltrere alle områder av dagens moderne samfunn – utdanningssektoren inkludert – men hva er egentlig kunstig intelligens, og hvordan kan og bør denne teknologien brukes innen dagens og fremtidens utdanning? Barbara Wasson vil gjennom dette foredraget gjøre bruk av eksempler fra forskning innen AI og læring for å vise at utdanningssektoren kan gjøre god nytte av AI dersom teknologien brukes på riktig måte. Dette betinger at vi må stille oss både nysgjerrige og kritiske til de muligheter som åpner seg med denne teknologien fremover for å kunne høste best mulig fra nettopp de nye mulighetene.