...utfalde skaparglede, engasjement og utforskartrong

Barnehage- og skolesporet, Ungdomsskole, Videregående

2019-11-28 10:45 – 11:30

Sal 5

Opplæringslovens formålsparagraf; en vakker visjon eller praksis i klasserommet.
Det er et uttalt mål at Fagfornyelsen skal bygge bro mellom formålsparagrafen og klasseromspraksisen. Hvilke forventninger bør elevene våre ha og hvordan kan vi komme dit?