...utfalde skaparglede, engasjement og utforskartrong

Barnehage- og skolesporet, Ungdomsskole, Videregående

2019-11-28 10:45 – 11:30

Sal 5

Opplæringslovens formålsparagraf; en vakker visjon eller praksis i klasserommet. Det er et uttalt mål at Fagfornyelsen skal bygge bro mellom formålsparagrafen og klasseromspraksisen. Hvilke forventninger bør elevene våre ha og hvordan kan vi komme dit?
Kunnskapsminister Jan Tore Sanner fremhever at fagfornyelsen skal føre til endret klasseromspraksis – men hva betyr det egentlig? I dette foredraget belyser Erik Westrum hvordan skolen kan og bør jobbe med den profesjonsfaglige digitale kompetansen opp mot fagfornyelsen. Erik trekker frem kompetansen lærere trenger for å implementere fagfornyelsen på en måte som faktisk endrer klasseromspraksis.