Struktur og forutsigbarhet i det digitale klasserommet

Barnehage- og skolesporet, Barneskole, Ungdomsskole, Videregående

2019-11-28 11:00 – 11:45

Sal 1

Alle elever har behov for struktur og forutsigbarhet i større eller mindre grad. Av ulike årsaker er det helt avgjørende for noen, for å kunne føle seg trygge i en læringssituasjon. I dette seminaret presenterer vi tilpasninger og tilrettelegging du kan gjøre i det digitale klasserommet som er helt nødvendige for noen, og gunstig for alle. Vi legger vekt på bruk av kalender og dagsrytme, tid og påminnelser, organisering av skolearbeidet, kart og oppskrifter. Du får konkrete eksempler i ulike apper, og på funksjoner i nettbrett, mobil, smartklokke og VR som kan brukes for å gi oversikt, struktur og trygghet for elevene. Sentrale apper vi viser eksempler fra er Book Creator, Inspiration Maps, iMovie, Google Maps, Aida reminder, Tiimo (kalenderapp) og Wander (VR).