Slik bygger du digital kompetanse innad på skolen

Barnehage- og skolesporet, Barneskole, Ungdomsskole, Videregående

2019-11-28 15:00 – 15:45

Sal 4

De siste årene har det vært en eksplosiv økning i antallet digitale enheter på skolene, og i interessen for læringsteknologi. Som følge av dette har også behovet for kompetanseheving av personalet økt. Hvordan kan skoleeiere og -ledelse møte denne interessen, samtidig som de sikrer elevenes læringsutbytte og at teknologien blir utnyttet på en hensiktsmessig måte?
I Osloskolen ble løsningen i 2016 å opprette et eget veilederteam, bestående av lærere, som bistår skolene. Målet er å bygge intern kompetanse på skolene, slik at de selv skal være i stand til å drive utviklingen på egenhånd. For å lykkes med dette jobber teamet både direkte mot skolens ledelse og de ansatte på skolen – helt inn i det enkelte klasserom.
Målet er tydelig, men veien mot målet har blitt juster flere ganger for å imøtekomme skolenes behov, ønsker og kapasitet.
Madsbakken viser deg hvordan veilederteamet jobber, snakker om hvilke erfaringer teamet har gjort seg underveis, og hva de mener må til for å lykkes.