Programmering i fagfornyelsen - hvordan?

Barnehage- og skolesporet, Barneskole, Ungdomsskole, Videregående

2019-11-28 12:30 – 13:15

Sal 5

Skulle du ønske at elevene hadde større mulighet for kreativ utfoldelse på skolen – også i VGS? Hvordan kan vi legge til rette for dybdelæring, innovasjon og samarbeidskompetanse i programmeringsundervisningen? Kan dette kombineres med større grad av tilpasset opplæring? Dette er målsetningen for innovasjonsmetodikk i skolen! En ny måte å tenke digitalisering på, der elevene blir trent i praktisk problemløsning i kombinasjon med faglig teori.