Profesjonsfelleskap og skoleutvikling

Leder- og skoleutviklingssporet

2019-11-27 11:00 – 11:45

Sal 7

I den nye overordnede delen i fagfornyelsen er «profesjonsfelleskap og skoleutvikling» nedfelt som et eget prinsipp for skolens praksis «for å utvikle fellesskap der ledere, lærere og andre ansatte reflekterer over felles verdier, og vurderer og videreutvikler sin praksis». Dette kan innebære at mange norske skoler må gjennom en nokså krevende omstillingsprosess for å få dette til på en god måte. Foredraget viser hva Hammer skole har lagt vekt på i sin utarbeidelse av en mer lærende organisasjon, og hvordan de i praksis arbeider for å skape tid og rom for ulike profesjonsfelleskap i personalet.