Profesjonalitet og elever som strever

Barnehage- og skolesporet, Barneskole, Ungdomsskole, Videregående

2019-11-27 15:30 – 16:15

Sal 4

Hva kjennetegner profesjonalitet i arbeid med barn? Har vi en felles forståelse rundt pedagogisk profesjonalitet? Håvard har skrevet om skole i Dagbladet i mange år, og har skapt mye debatt. I dette foredraget diskuterer han dilemmaer og etiske utfordringer man møter i skolen til daglig og diskuterer profesjonsbegrepet i skolen.