Pedagogisk ledelse i et digitalt perspektiv – på leting etter pedagogisk gull

Leder- og skoleutviklingssporet

2019-11-27 15:30 – 16:30

Sal 7

Den eneste måten en rektor kan påvirke for å heve elevprestasjoner på, er gjennom læreren og lærerens handlinger i klasserommet. Skolevandring er et nyttig verktøy for å finne hvor vi er på vei mot et felles mål for elevenes læring. Erfaringen skolelederen får på leting etter pedagogisk gull i klasserommet kan hjelpe skoleledelsen til å sørge for økt kollektiv kapasitet ved at god praksis trekkes fram, deles, brukes og foredles i lærernes læringsfellesskap. Foredraget gir et innblikk i hvordan støttende pedagogisk ledelse har noen suksesskriterier og fallgruver.