Ønsker du å vite mer om elevens læringsarbeid? - det må da være fornuftig

Barnehage- og skolesporet, Ledere, Ungdomsskole, Videregående

2019-11-27 14:15 – 15:00

Sal 5

Hver dag kommer mange lærere inn i klasserommet uten å vite om elevene har gjort leksa, forstått fagstoffet eller trenger hjelp. Ny læringsteknologi gir læringsdata om nettopp dette slik at du kan hjelpe elevene på en kvalitativt bedre måte når dere møtes i klasserommet. Kom og hør hvordan du kan bruke læringsteknologi som genererer data om elevens fagforståelse og arbeidsinnsats. Det krever litt endring av undervisningspraksis, men det gir resultater og hever kunnskapen om eleven opp på et høyere nivå. Et nyttig foredrag med mange praktiske tips du kan implementere rett inn i din undervisning. #newdidactic #e-learning #lærningdata #EdTech