Når dokumentasjonen stopper i skjermen

Barnehage, Barnehage- og skolesporet

2018-11-29 11:00 – 11:45

SAL 3

Dokumentasjonen skal synliggjøre, skape refleksjon og dialog om barn og pedagogers læring, men ikke bare hos pedagogene. Digitale ressurser gir oss i barnehagen fantastiske muligheter til å dokumentere og dele vår virksomhet og barnas prosesser, på ulike måter gjennom felles plattformer, bilder og film. Skjer den pedagogiske dokumentasjonen i relasjonen til barna og med barna? Og hvordan gjør vi det i forhold til etisk varsomhet?