Nå har vi ikke noe valg lenger. Vi må fornye oss, restaurere, utbedre, gjøre noe nytt!

Barnehage- og skolesporet, Barneskole, Ungdomsskole

2019-11-28 11:00 – 11:45

Sal 2

Endringen er rett rundt hjørnet. Fagfornyelsen. Elevene skal lære mer og bedre. Denne sesjonen vil gi eksempler på undervisningsopplegg som har endret seg i takt med samfunnet og det digitale. Elevene får nå vist kunnskap i nye former og på nye måter. Lærerrollen er også i endring og relasjonene har blitt tettere. Nå gjelder det å henge med på endringen. Vi må bli gode sammen!