AVLYST - Læring for livet med Peer Gynt og Meg selv - dybdelæring med norskfaget som utgangspunkt

Barnehage- og skolesporet, Barneskole, Ungdomsskole, Videregående

2019-11-28 13:45 – 14:30

Sal 2

Opplevelsen av å gi elevene en dyp genuin forståelse av Ibsens komplekse karakter, er noe jeg ønsker å dele med alle mine kolleger. Å jobbe variert i prosess – lese, skrive, vlogge, spille rollespill og å undersøke Peer Gynt på insta gir elevene refleksjoner av egen læring. I prosessen skapes et metaperspektiv fordi elevene trekker paralleller til sitt eget liv – Meg selv. Slik kan litteratur i kontekst røske i unge sjeler og trigge et engasjement til å ville leve livet på en god og bærekraftig måte. Dette er krevende, spennende og mulig. Gjennom god digital didaktikk har jeg opplevd å få dette til.
«Jeg både elsker og hater Peer Gynt» sier elevene – i foredraget får du vite hvorfor og hvordan.