Kreativ bruk av digitale verktøy, medvirkning og deltakelse 

Barnehage, Barnehage- og skolesporet

2019-11-27 14:15 – 15:00

Sal 3

Vi jobber for inkluderende praksis i alt vi gjør, vi vet at barns medieinntrykk påvirker leken men hvordan forholder vi oss til det? Er vi bevisst de kreative muligheter som finnes i denne inspirasjonen? Eller hvilken kilde til utenforskap som kan oppstå om de voksne ikke er bevisste? Digital praksis i barnehagen er bruk av digitale verktøy i kreativitet, lek og læring. Det handler om sosial utjevning, det handler om like muligheter for alle. Digitale verktøy skal være en del av mangfoldet i barnehagen, en bevisst tilnærming fra de voksne er avgjørende.
Foredraget inneholder praksisfortellinger om hvordan man kan jobbe for å fremme en inkluderende praksis og aktiv deltagelse i barnehagens hverdag med digitale verktøy.