Klasseledelse med fokus på undervisningsdesign i teknologirike læringsmiljø

Barnehage- og skolesporet, Barneskole, Ungdomsskole, Videregående

2019-11-27 11:30 – 12:15

Sal 4

I mitt innlegg fokuserer jeg på klasseledelse i teknologirike læringsmiljø, der jeg ser på digital teknologi som et kulturelt artefakt, eller redskap, som kan bidra til å bygge læringsfellesskap på en måte som læreren ikke kunne klart uten denne digitale teknologien. Jeg understreker hvor viktig det er for lærere å forstå hvordan elever lærer med bruk av digitale medier, og belyser hvordan disse mediene utfordrer elevenes og lærernes digitale kompetanse i en kontekst der andre læringsarenaer enn skolen blir viktigere og viktigere.