Innovativt design for læring - undervisning for et bærekraftig samfunn!

Barnehage- og skolesporet, Barneskole, Ungdomsskole, Videregående

2019-11-27 11:30 – 12:15

Sal 2

Når du titter inn i Marias dynamiske klasserom, åpnes døren til et læringsverksted der læring for en bærekraftig utvikling, digital kompetanse og Critical Literacy gjennomsyrer helheten. Med utgangspunkt i klasseromsdesign, fortellingen som pedagogisk verktøy og stedet som læringsmiljø, utfordres elevene til kreativ samskaping i team. Gjennom denne arbeidsmåten blir de godt rustet til å ta aktivt del i utviklingen av framtidas bærekraftige samfunn.