Hvordan lykkes med digitalisering i din kommune og ved din skole?

Leder- og skoleutviklingssporet

2019-11-28 12:45 – 13:45

Sal 7

I løpet av de siste fem årene har store deler av norsk grunnskole blitt digitalisert. Når fagfornyelsen innføres i norsk skole høsten 2020, har trolig to av tre elever i grunnskolen sin egen digitale enhet. Små og store kommuner møter utfordringer i denne hurtige implementeringen. Hva kan vi lære av de store kommunene som var tidlig ute?
I denne sesjonen presenterer Asker og Bærum sine implementeringsprosjekter av henholdsvis Chromebook og iPad.
Asker kommune har gjennomført et 3-årig prosjekt med kompetanseheving i digitale ferdigheter og undervisningsmetodikk for alle lærere i alle skolene. Samtidig har alle 12 000 elever fått sin personlige digitale enhet. Hvordan har arbeidet vært organisert, hvilken type ny undervisningsmetodikk ser vi og hva er læringsutbyttet for elevene i et 1:1 klasserom?
Bærum kommune har siden 2012 lagt til rette for læring på digitale flater. I en gradvis utrulling fra 2015 har alle 17000 elever og 3000 ansatte ved 45 skoler fått utdelt hvert sitt personlige nettbrett. Kommunen er i full gang med å legge til rette for tilpasset og motiverende opplæring der elevene, i tråd med fagfornyelsen, lærer med teknologi og ikke av teknologi.