Hvordan kan skolen få alle til å delta i demokratiet?

Barnehage- og skolesporet, Barneskole, Ungdomsskole, Videregående

2019-11-28 09:30 – 10:15

Sal 2

Et demokrati er avhengig av at alle i samfunnet deltar. Likevel er det flere unge som ikke bruker stemmeretten sin, eller som ikke gidder å bry seg om hva som skjer i verden. Begrunnelsen er at man føler det ikke nytter. Hvordan skal opplæringen etter fagfornyelsen rydde opp i dette?