Hva vet vi om 1:1 klasserommet? – hovedfunn i GEPP-prosjektet

Barnehage- og skolesporet, Barneskole, Ledere, Ungdomsskole, Videregående

2019-11-27 13:00 – 13:45

Sal 2

I fem måneder i 2019 fulgte åtte forskere og assistenter 20 lærere og 400 elever på 10 ulike ungdomsskoler i fem kommuner. I alle kommunene hadde elevene hatt sin egen digitale enhet i minst ett år. Hvordan ser undervisning og læring ut i 1:1 klasserommet? Og hvordan stemmer de norske observasjonene med hva vi vet fra internasjonal forskning. Øystein Gilje deler hovedfunnene i GEPP-prosjektet, som skal lage Gode eksempler på praksis for arbeid med kompetanseutvikling i skolen.