«Hæ!? Er ikke det bare et annet ord for prosjektarbeid...?»  - et fordomsfullt foredrag om fagfornyelsen, tverrfaglighet og dybdelæring

Barnehage- og skolesporet, Ungdomsskole, Videregående

2019-11-28 11:00 – 11:45

Sal 4

Hva er det som nå er forskjellig fra de andre læreplanene den norske skolen har hatt? Hva skiller dybdelæring og selvregulering fra prosjektarbeid og ansvar for egen læring? Et foredrag om skoleutvikling og profesjonsutvikling – og jakten på elevvennlig undervisning