Framtidens klasserom

Barnehage- og skolesporet, Barneskole, Ledere, Ungdomsskole, Videregående

2019-11-27 13:00 – 13:45

Sal 1

Adrian Talleraas og Terje Pedersen fra Rothaugen skole presenterer hvordan de har utviklet et fremtidsrettet klasserom med spillbasert læring, e-sport, Virtual Reality, Podcast-studio, greenscreens og muligheter for filmproduksjon.
Foredraget dreier seg om hvordan man kan gjennomføre dette i praksis, med de utfordringer som følger med det. Hovedfokus vil likevel være på hvilke muligheter et slikt rom gir en skole og hvordan man kan bruke dette i undervisning, særlig med tanke på nye læreplaner, tverrfaglighet, dybdelæring og å gjøre elevene klare for fremtiden.