Fellesskapet og de gode relasjonene i skolen – livsmestring i praksis

Barnehage- og skolesporet, Barneskole, Ungdomsskole

2019-11-27 15:30 – 16:15

Sal 2

Hvordan fremme livsmestring og et trygt psykososialt læringsmiljø i skolehverdagen? Fra enkeltelever til helhetsforståelse – utvikling av et helhetlig rammeverk for arbeid i skolen. Med fokus på videreutvikling av relasjonskompetanse hos alle ansatte, kultur- og holdningsendring samt det gode skole-hjem samarbeidet. Der fellesskapet for ansatte, foreldre og elever står sentralt.