Fagfornyelsen: Programmering i videregående skole – hva og hvordan?

Barnehage- og skolesporet, Ungdomsskole, Videregående

2019-11-28 09:30 – 10:15

Sal 1

Med fagfornyelsen og nye læreplaner kommer programmering inn i matematikkfaget. For å kunne bruke programmering må lærerne, i tillegg til å kunne programmere, vite hvordan det på best mulig måte kan anvendes i matematikkundervisningen. Her presenteres noen konkrete eksempler på undervisningsopplegg og erfaringer rundt bruk av programmering. De som deltar, vil også få utdelt et par undervisningsopplegg som de kan ta med seg.