Fagfornyelsen: Kritisk lesing - hvorfor og hvordan?

Barnehage- og skolesporet, Barneskole, Ledere, Ungdomsskole, Videregående

2019-11-28 09:30 – 10:15

Sal 4

Det å tenke kritisk har blitt fremhevet som en viktig verdi i fagfornyelsen – og det kobles gjerne til internett, fake news og kildevurdering. I dette foredraget vil Marte Blikstad-Balas dele den nyeste forskningen om elevers evne til å lese kritisk. Med flere konkrete eksempler på hvordan elever leser og tolker ulike tekster fra blogger, aviser, reklamer og sosiale medier, viser hun både hvorfor evne til kritisk lesing er en helt avgjørende kompetanse i et demokratisk kunnskapssamfunn, og hvordan lærere kan fremme slik kompetanse i egne klasserom. Hvis du vil at elevene dine skal bli bedre på lese og vurdere innhold fra internett, er dette forelesningen for deg.