Er din digitale praksis i tråd med gjeldende personvernlovgvning?

Barnehage, Barnehage- og skolesporet, Barneskole, Ledere, Ungdomsskole, Videregående

2019-11-28 15:00 – 15:45

Sal 2

Digitaliseringen av barnehage og skole innebærer at det behandles mer opplysninger om barna og at opplysningene brukes på nye måter. I skoler og barnehager tas det i bruk læringsteknologi som legger til rette for at barna selv og lærere genererer, lagrer og behandler personopplysninger. I tillegg genererer teknologien selv data og metadata om elevens adferd og prestasjoner. Barn skal ha frihet i å prøve og feile uten at det skal være tatovert inn i deres digitale historie. Digitalisering av adferd og prestasjoner har konsekvenser for barnas personvern. Datatilsynet viser her eksempler som illustrerer viktigheten av at praksis i barnehager og skoler er i tråd med europeisk personvernlovgivning og gir råd om hvilke rutiner som må på plass for å sikre en lovlig praksis.