Entreprenørskap i framtidsskolen

Barnehage- og skolesporet, Barneskole, Ungdomsskole, Videregående

2018-11-28 14:15 – 15:00

SAL 1

Tori har for lengst lagt bort læreboka, og relaterer alle læringsmål til samfunnet utenfor skolen. Elevene får utfordringer fra «det virkelige liv», og læringsresultatene skaper ofte verdi for andre. Mantra i fagfornyelsen og 21st Century Skills som samarbeid, utforsking og kreativitet, brukes som verktøy i læringen. Elevene blir motiverte, oppnår dybdelæring og utvikler framtidskompetanser. Her får du konkrete eksempler på hvordan pedagogisk entreprenørskap innfrir kravene i fagfornyelsen. De fleste eksemplene er fra ungdomsskolen.