Endring og utvikling av undervisning og læring - fra A til NÅ

Leder- og skoleutviklingssporet

2019-11-28 14:00 – 14:45

Sal 7

Smestad og Bogstad skoler samarbeider tett om hvordan undervisning og lærling ser ut i det digitale klasserommet. Dere vil møte elever, lærere og ledere som gir et innblikk i endringsprosessene ved skolene. Det vil være eksempler på hvordan skolene jobber med dybdelæring, profesjonelt læringsfellesskap, kreativitet og transformering av undervisning.