Endret klasseromspraksis med fagfornyelsen: Hvordan?

Leder- og skoleutviklingssporet

2019-11-27 14:15 – 15:00

Sal 7

I dette foredraget belyser Erik Westrum hvordan skolen kan og bør jobbe med den profesjonsfaglige digitale kompetansen opp mot fagfornyelsen. Erik trekker frem kompetansen lærerne trenger for å implementere fagfornyelsen og endre klasseromspraksisen i tråd med LK20. Videre setter han fokus på profesjonsfellesskapets rolle i denne prosessen og kommer med nyttige tips til deg som leder i slike omfattende endringsprosesser.”