Egenomsorg hos skoleledere - en forutsetning for omsorgsfullt lederskap av andre

Leder- og skoleutviklingssporet

2019-11-28 10:45 – 11:45

Sal 7

Skoleledere står i et omfattende krysspress. Usikkerhet, frustrasjon og frykt for å gjøre feil kan føre til beslutningsvegring, økt konfliktnivå med påfølgende tap av motivasjon og arbeidslyst. Hvordan skal skoleledere takle krysspresset? Hva skal til for å gjenvinne ansvarsgledeog handlekraft? Begrepet egenomsorg, hentet fra antikkens filosofi, kan sammenfattes i følgende påstanden: skal en leder lede andre må lederen først lede seg selv, skal en leder ta vare på andre må lederen først ta vare på seg selv. Hvordan kan skoleledere få hjelp til denne egenomsorgen i en krevende hverdag? Dette er forelesningens sentrale tematikk.