Dybdelæring i praksis!

Barnehage- og skolesporet, Barneskole, Ungdomsskole

2019-11-28 12:30 – 13:15

Sal 4

Manglende motivasjon og engasjement hos elevene førte til at Wiman snudde opp ned på sine egne undervisningsmetoder. Etter det har hun aldri sett seg tilbake og har hatt stor suksess som har blitt lagt merke til langt utenfor skolen. Hun lar elevene engasjere seg i aktuell samfunnsproblematikk, tar de med utenfor klasserommet og inn i den virkelige verden. Metodene hun benytter er eksempler på dybdelæring i praksis, hvor kildekritikk, forskning og demokratiforståelse står sentralt. I presentasjonen sin viser hun eksempler på hvordan man kan begynne i det små og med enkle midler klare å skape stort engasjement og motivasjon hos elevene. Wiman sier at det ikke er så vanskelig, men man må våge å tenke og gjøre ting annerledes og ta elevene på alvor.