Digitale verktøy = tettere elevoppfølging

Barnehage- og skolesporet, Ungdomsskole, Videregående

2019-11-27 15:30 – 16:15

Sal 1

Digitale verktøy åpner opp for nye måter å følge opp elevene våre.  I dette foredraget vil jeg gi en praktisk tilnærming til bruken av digitale verktøy på yrkesfag. Hovedfokus vil på faget yrkesfaglig fordypning, UB-arbeid og tilpasset opplæring. Digitale verktøy gir rom for tettere elevoppfølging, bevisstgjør elevene på deres progresjon i fag og kan være et verktøy for å tilpasse opplæring til den enkelte elevs forutsetninger.