Digitale verktøy i barnehagens kompetanseutvikling!

Barnehage, Barnehage- og skolesporet

2019-11-28 12:30 – 13:15

Sal 3

Tove Lafton er ikke i tvil om at utvikling av barnehagens innhold bygger på refleksjon over egen praksis. Men hvordan mener hun at man skal man få det til, når store deler av profesjonsutøvelsen er kroppslig handling og praksis? Hvordan skjer utvikling av kompetanse i det teknologirike samfunnet som barnehagen er en del av? Gjennom eksempler og teori diskuterer Tove hvordan koblingen mellom kompetanse og teknologi kan utfordre våre ”tatt for gitte” sannheter.