Digitale profesjonsfellesskap

Barnehage- og skolesporet, Barneskole, Ledere, Ungdomsskole, Videregående

2019-11-27 11:30 – 12:15

Sal 1

Skolen skal være et profesjonsfaglig fellesskap der lærere, ledere og andre ansatte reflekterer over felles verdier, og vurderer og videreutvikler sin praksis. Disse ordene er hentet fra overordnet del i Fagfornyelsen.
Lærere er med i formelle profesjonsfellesskap på egen skole, som plangrupper, trinnteam, fagforeningsklubber og fagseksjoner. I tillegg er lærere med i uformelle fellesskap, eksempelvis «lektorer født før 1970», «røykehjørnet» og «strikkeklubben». Med fremveksten av sosiale medier og digital kommunikasjon søker lærere også sammen i profesjonsfellesskap på Twitter og Facebook, som «arbeidstidsforhandlingene», #lærerhverdag, «iPad i skolen» og «livet bak fasaden i Osloskolen». Hvilken rolle spiller lærernes digitale profesjonsfellesskap i skoleutvikling og politikk?