Digitale ferdigheters plass i de nye læreplanene – og hva funker egentlig best i klasserommet?

Barnehage- og skolesporet, Barneskole, Ungdomsskole, Videregående

2019-11-28 12:30 – 13:15

Sal 2

Velkommen til en spennende samtale om fagfornyelsen, nye læreplaner og det digitale klasserommet! Er det åpenbart hvordan dette henger sammen? Hvordan legge til rette for læring i det digitale klasserommet? Delta i diskusjonen og hør hva praktikere fra grunnskole og videregående skole og forskere har å si om dette. Du møter Simen Spurkland, Marthe Blikstad – Balas og Ann S Michaelsen til en samtale om dette viktige temaet.