Digital praksis i barnehagen – mer enn fagområdene

Barnehage, Barnehage- og skolesporet

2018-11-28 13:00 – 13:45

SAL 3

Den økende forståelsen for at digitale verktøy og medier er en naturlig del av barnehagens innhold, arbeidsmåter og kultur blir støttet av rammeplanens tekst om digital praksis. Barnehagebarna vokser opp i et digitalisert samfunn, digitaliseringen påvirker livet deres, og de kjenner ikke til noe annet. Endringer i samfunnet lager nye forventninger til hva man må lære og kunne, og stiller barnehagepersonalet overfor nye muligheter og nye utfordringer. Det er nødvendig å se digital praksis i et bredere perspektiv enn bare å knytte den til fagområdene, slik det ofte blir gjort. Diskusjon og refleksjon om digital praksis knyttet til verdigrunnlag, formål og innhold kan få frem andre sider ved hva slik praksis er, og kan bli, i hver enkelt barnehage.