Bruk av teknologi for å få elever med alvorlig skolefravær tilbake på skolen

Barnehage- og skolesporet, Barneskole, Ungdomsskole, Videregående

2019-11-28 09:30 – 10:15

Sal 5

At en elev har høyt skolefravær er som regel bare symptom på noe annet. Av de elevene med alvorlig skolefravær har en stor andel sammensatte lærevansker, slik som ADHD, Tourettes syndrom, autisme osv. Som regel har eleven hatt utfordringer på skolen over lang tid, konfliktnivået er ofte høyt og foreldrene kan ha mistet tilliten til skolen. En rekke instanser er inne, men det er få som kommer i posisjon til eleven. Hva kan man da gjøre for å bygge relasjon til eleven? Kan ulike teknologiske innfallsvinkler hjelpe læreren til å komme i posisjon til å få skapt relasjon til eleven? Teknologi som vil bli presentert i dette foredraget er bruk av online spill, AV1 robot og koding.