Barnehagelæreren i sosiale medier

Barnehage, Barnehage- og skolesporet

2019-11-28 13:45 – 14:30

Sal 3

Hvordan barnehagelærere kan ta i bruk sosiale medier som arena for faglig meningsutveksling og barnehagepolitisk debatt. Royne Berget og Morten Solheim møtes for å diskutere praktiske, faglige og etiske aspekter ved sosiale medier som arena for politikk og profesjonsutvikling.