ARRANGØR

Easyfairs er en del av Europas største messeselskap Easyfairs Group og arrangerer et 50-talls egne messer hvert år i Sverige. Artexis driver to av landets mest moderne messeanlegg – Kistamässan, MalmöMässan og Åbymässan. Kistamässan i Stockholm har siden starten i 2008 etablert seg som en moderne møteplass for messer og eksterne arrangementer, med et anlegg på totalt 15 000 kvadratmeter. MalmöMässan i Hyllie har et anlegg på 20 000 kvadratmeter og er i første rekke beregnet for messer og kongresser, men er også egnet for arrangementer som krever større innendørsarealer. Åbymässan ligger på samme sted som Åby Arena i Mölndal. Dette er et helt nytt reisemål for møter og opplevelser med 10.500 kvadratmeter utstillingsområde. Les mer her.

Meet In Grid er et produksjonsselskap som skaper moderne arenaer for læring og endring. Vår pasjon og drivkraft er læringens kraft. Vi tror på magiske møter – det er i inngrep med andre endringer skjer og forsterkes. Les mer her.

SAMARBEIDSPARTNERE

Oslo kommune er Norges største skoleeier, og Osloskolen består av nesten 90.000 elever og lærlinger, og over 15.000 ansatte. Utdanningsetatens ansvarsområde omfatter grunnskolen, videregående opplæring, voksenopplæring, spesialundervisning og fagopplæring. Etaten har også ansvar for Fagskolen Oslo Akershus, pedagogisk-psykologisk tjeneste, Aktivitetsskolen og Sommerskolen Oslo.

Med over 180.000 medlemmer er Utdanningsforbundet Norges nest største fagorganisasjon og den desidert største i utdanningssystemet. Vår viktigste oppgave er å arbeide for at barn, unge og voksne får et kvalitativt godt opplæringstilbud. Det gjør vi ved at vi sammen ivaretar interessene til medlemmene når det gjelder lønns- og arbeidsvilkår, og når det gjelder profesjonsfaglige og utdanningspolitiske spørsmål.

Akershus fylkeskommune (AFK) er et regionalt folkevalgt organ og en sentral regional utviklingsaktør med ansvar for viktige samfunnsoppgaver som videregående opplæring, samferdsel, planlegging, miljø, næringsutvikling, kultur, tannhelse og folkehelse.

Akershus fylkeskommune (AFK) er skoleeier for 34 videregående skoler, tre regionale veiledningssentre, to folkehøgskoler og grunnskole for elever i sosiale og medisinske institusjoner. Med sine 22 000 elever er AFK landets største skoleeier i videregående opplæring.

Lørenskog kommune består av 13 skoler og 19 kommunale barnehager. Samlet er det over 4000 barn og elever fordelt mellom barnehage og skole. I Lørenskog kommune arbeides det målrettet med kommunalt prosjektarbeid for å få til god implementering av teknologi i utdanningsinstitusjonene.

KOMPETANSEPARTNERE

Rikt består av en gjeng entusiaster som brenner for å se endring i skolen. Vi har sett at det er mulig å tenke ambisiøst når det kommer til å etablere godt læringsmiljø på en digital plattform. Vi har et sterkt fokus på det forskning har vist gir økt læring i skolen. Derfor lykkes vi så godt med å sette det digitale inn i en sammenheng av Vurdering for læring, klasseledelse og fagovergripende kompetanser.