Hvordan kan skolen utvikle elevenes forståelse av verden?

 

Vi mennesker er født med et en forkjærlighet for fett og sukker, og med en kraftig appetitt for drama. Vi fascineres av dramatiske historier, og vi kjeder oss om ingenting skjer. Men dette kan også virke stressende. Det gjør at oppmerksomheten svekkes og at vi foretar dårlige beslutninger.

Sammen med Hans Rosling og Ola Rosling grunnla Anna Rosling Rönnlund Gapminder i 2005. Gapminder har som mål å bekjempe uvitenhet med fakta som alle kan forstå.

Gapminders metode er å undersøke mulige misforståelser om verden og den globale utviklingen. I år ble det gjennomført en undersøkelse, sammen med Norad, som viste nordmenns kunnskap om global utvikling. Resultatene, som VG har skrevet om, viser at nordmenn – som resten av verden – har et snevert verdensbilde. Nordmenn mener blant annet at ekstrem fattigdom ikke er halvert eller at 80 prosent av ettåringer faktisk har blitt vaksinert – men her tar vi feil! Så hvordan kan skolen utvikle studentenes verdensbilde og -forståelse?

Anna Rosling Rönnlund, Olof Granström og Mikael Arevius  fra Gapminder skal holde foredrag under SETT 2018 og vise frem rammeverk, verktøy og undervisningsmetoder som kan motvirke vårt unyanserte og tidvis dramatiske verdensbilde, og gi unge mennesker mer faktabasert kunnskap både nå og på sikt.

Disse tre områdene er spesielt viktige for Gapminder:

– å utvikle læring som styrker studentens kritiske tenkning og evne til å resonnere faktabasert, uavhengig av dramatisk intuisjon

– å kunne oppdage store misforståelser og mangel på kunnskap om verden i dag

– å gi studentene rammer, modeller og historier som utvikler et faktabasert verdenssyn.

Hvis du vil forberede deg, kan du allerede se forelesninger med Olof eller Mikael.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *