Quantcast

Leder- og skoleutviklingssporet

Innholdet retter seg mot ledere og beslutningstagere på alle nivåer i skole og barnehage, men også lærere i barnehage og skole med interesse for ledelse og skoleutvikling kan melde seg på dette programsporet.  Man får da  tilgang til alle porgramsporene på SETT.  

 

Dag 1
29 Nov 2017

Why do we send our kids to school?

What is schools purpose and what is the role of technology? For hundreds of years we’ve sent our kids to school and rarely ask these questions. Yet we seem to...
Läs mer
Graham Brown-Martin

Hvor skal elevene lære å ”tenke sjæl” på internett?

Målgruppe: Ledere, Ungdomsskole, Videregående Alle er enige i at internett har inntatt både hverdagen og skolen, og at digital teknologi stiller noen nye krav til oss. Digital kompetanse er også definert...
Läs mer
Marte Blikstad–Balas