Quantcast

Leder- og skoleutviklingssporet

Innholdet retter seg mot ledere og beslutningstagere på alle nivåer i skole og barnehage, men også lærere i barnehage og skole med interesse for ledelse og skoleutvikling kan melde seg på dette programsporet.  Man får da  tilgang til alle porgramsporene på SETT.  

 

Dag 1
30 Nov 2017

What if your teacher was a robot?

What if we could trigger engagement, improve learning with the helping hand of a robot? This is no science fiction anymore. Learn how a chatbot teaching assistant can be used to...
Läs mer
Kristian Collin Berge