SETT 2017

SETT 2017 hadde 2039 besøk (1717 år 2016), 1411 unike besøkende (1195 år 2016). En økning med 18%!

De besøkende til SETT forventes å komme fra hele Norge, selv om den største gruppen nok vil være fra Østlandsområdet. Felles for dem alle er imidlertid at de er interesserte og aktive, med stor interesse for å bli inspirert og få ny kunnskap!

Herfra kom de besøkende: 

      Top 10

  1. Oslo
  2. Sandvika
  3. Lørenskog
  4. Lier
  5. Bergen
  6. Asker
  7. Ski
  8. Lillestrøm
  9. Sandefjord
  10. Trondheim

Distribusjon over yrkesgrupper