Thomas Haugan-Hepsø

Seniorrådgiver i Medietilsynet

Thomas Haugan-Hepsø

Seniorrådgiver i Medietilsynet

Biografi

Thomas Haugan-Hepsø er seniorrådgiver i Medietilsynet. Han er prosjektleder, og koordinerer Norges «Safer Internet Centre» som arbeider for at barn og unge skal ha en trygg digital hverdag. Thomas er også faglig ansvarlig for Medietilsynets Barn og medier-undersøkelser som gjennomføres hvert annet år.