Per Erik Skjelbred

Rektor ved Bleiker videregående skole