Olof Granström

Project Manager

Olof Granström

Project Manager

Biografi

Olof har bakgrunn som lærere. Behovet for å forstå verden og gjøre den begripelig for alle har alltid vært en motivasjon. Han arbeider nå heltid på Gapminder der han bland annet arbeider med å utvikle Gapminders prosjekt “The Ignorance Project”, holder foredrag og workshops samt utvikler undervisningsmateriell. Olof har blant annet laget undervisningsmateriell for Nobelmuseet, Skolverket og Ungt Entreprenørskap i Sverige.