Nina Raita

Lektor

Nina Raita

Lektor

Biografi

Nina Raita er utdannet siviløkonom fra BI og har tatt videreutdanning med PPU. Hun jobber som Lektor på yrkesfaget Service og samferdsel ved Mailand vgs og har gjort det i 2 år. Som fersk lærer, synes Nina det er spennende å ta i bruk nye digitale medier i undervisningen og dette har vært i fokus det siste året hun har undervist i faget YFF.