Nina Bauer Bølgan

Tidligere førstelektor ved Institutt for barnehagelærerutdanning

Nina Bauer Bølgan

Tidligere førstelektor ved Institutt for barnehagelærerutdanning

Biografi

Nina Bauer Bølgan, tidligere førstelektor ved Institutt for barnehagelærerutdanning ved Høgskolen i Oslo og Akershus (nå OsloMet). Nina har lang undervisningserfaring fra barnehagelærerutdanningen, og regnes for en nestor innen det digitale området i barnehagen. I mer enn tjue år har hun hatt et særlig engasjement for å utvikle personalets digitale kompetanse. Hun har blant annet skrevet temaheftet om IKT i barnehagen. Iaugust kommer den nye boken hennes Digital praksis i barnehagen. Nysgjerrig, eksperimentell og skapende på Fagbokforlaget. Du kan også følge Nina her: Barnehageblogg